Przenośniki rolkowe możemy podzielić na dwie grupy:

Przenośniki rolkowe nienapędzane – przenośniki rolkowe nienapędzane, inaczej też zwane grawitacyjne stanowią najmniej skomplikowane urządzenia z kategorii urządzeń transportu wewnętrznego. Transport materiałów na przenośnikach nienapędzanych odbywa się poprzez ręczne przesuwanie ładunków, lub pod wpływem grawitacji przy odpowiednim nachyleniu przenośnika. Mogą też być wykorzystywane jako urządzenia buforowe

Przenośniki rolkowe napędzane –

Przenośniki rolkowe napędzane są urządzeniami przeznaczonymi do transportu szerokiej gamy materiałów. Od materiałów lekkich po ciężkie ładunki. Rolki wprawiane są w ruch za pomocą napędu elektrycznego. Urządzenia są projektowane pod dany ładunek tak aby zapewnić jak najlepsze warunki transportu