Przenośniki łańcuchowe są urządzeniami w których to materiał transportowany spoczywa na łańcuchy. Konieczność taka często wynika z kształtu materiału transportowanego, wymagającego podparcia którego nie są w stanie zapewnić przenośniki rolkowe. Jednocześnie przenośniki łańcuchowe pozwalają na transport towarów o dużej masie.